Brev til organisasjonene 2024

17. mai Fana bystrøk 2024.
Innledning
Nå nærmer årets 17. mai feiring seg. I fjor fikk vi testet ut ny løsning for de utfordringene vi har hatt for arrangementet når prosesjonen ankommer Nesttun. I år gjør vi noen justeringer som bygger på erfaringene fra i fjor, men beholder den samme løsningen.
Her kommer litt utfyllende informasjon. Oppdatert informasjon legger vi ut fortløpende på www.17maifana.info
Gjennomføring Prosesjonen vil som tidligere stille opp på parkeringsplassen bak Lagunen ved Apeltunvannet. Derfra går vi nedover Fanavegen til Nesttun.
Vi møter til oppstilling på Lagunen storsenter kl. 10.30. Det vil være mulig å parkere på Lagunen. Etter arrangementet på Nesttun kan en ta Bybanen tilbake til Lagunen.   Navn på din skole/barnehage/organisasjon vil du finne i nærheten av scenen mot Krohnåsvegen. Vi stiller også i år opp i 4 roder med et musikkorps først i roden. Rekkefølgen legger vi ut på hjemmesidene våre så snart vi får oversikten. Denne kan nok endre seg noe frem mot nasjonaldagen ettersom det kan komme flere organisasjoner som ønsker å knytte seg til vårt arrangement.

Slik tradisjonen nå er blitt, stiller alle barnehagene i første rode.

Før prosesjonen starter fra Lagunen blir det tale for Kongen ved elev fra Slåtthaug skole og vi synger Ja, vi elsker (3 vers). Deretter blir det tale til Fanabygden ved ansvarlig redaktør i Fanaposten, Ståle Melhus, og vi synger Sang til Fana (5 vers).
Prosesjonen starter ca. klokken 11.00 fra Lagunen. Vi gjør oppmerksom på at bybanen vil kjøre, men med sterkt redusert hastighet forbi toget. Av sikkerhetsmessige hensyn blir det heller ikke i år anledning til å ha kjøretøy med i prosesjonen.

17.maikomiteen ønsker at du viser hvem du representerer ved f.eks. gå i fotballdrakt, turndrakt etc.

I samarbeid med politiet, Bymiljøetaten og Samfunnssikkerhetens Hus har vi kommet frem til en del tiltak for å øke sikkerheten langs traseen, men 17.maikomiteen vil likevel presisere at den enkelte har selv ansvar for egen sikkerhet.   Arrangementet på Nesttun:
Også i år vil Bybanen gå gjennom Nesttun når arrangementer foregår der. 17.maikomiteen har samarbeidet med Bergen Sør politistasjon, Samfunnssikkerhetens Hus (SSH), Bymiljøetaten, Vestland Fylkeskommune og Skyss på samme måte som i fjor.

Bybanen vil gå i vanlig trafikk gjennom Nesttun sentrum med sterk redusert fart. Politiet og Skyss har ansvar for at sikkerheten blir ivaretatt på Nesttun med gjerder og vakthold mot bybanetraseen. Det vil i år bli plassert noe flere vakter på Nesttun knyttet til bybanetraseen.   Biltrafikken gjennom Nesttun sentrum stanses for en lengre perioder enn tidligere år på grunn av omlegging av traseen.     

Nytt i fjor var at prosesjonen går ned Nesttunvegen, videre ned langs Circle K helt med til lyskrysset og går opp igjen Nesttunvegen langs Nesttun terminal der prosesjonen avsluttes og oppløses foran Fana Sparebank. Slik blir det i år også.   Deltakerne i prosesjon må så gå videre opp Østre Nesttunveg til torget der selve avslutningen av arrangementet foregår med blant annet taler for dagen og premiering. Scenen vil stå ved siden av blomsterhandleren på torget.   På Nesttun blir det holdt tale for dagen ved finansbyråd Eivind Nævdal Bolstad. Før talen synger vi Gud signe vårt dyre fedreland (3 vers) og etter talen synger vi Fagert er landet (2 vers).   Vi avslutter på Nesttun med premieutdeling for de fire beste innslagene i toget. Se eget vedlegg.   

Også i år tilbyr vi at faner leveres inn i forkant for oppbevaring til prosesjonen starter. Innleveringen vil skje på baksiden av Lagunen ved Apeltunvannet tirsdag 16.mai kl.19.00-19.15. Fanene må hentes før arrangementet starter 17. mai da tilgangen blir låst.     

Premiering 
Premiene blir fordelt på beste skole, beste barnehage, beste musikkorps og beste frivillig organisasjon.  
 Kriterier: 
Beste skole: Heiarop, sang, orden i toget, engasjement, stemning, samhold og innslag.   
Beste barnehage: Sang, gå pent , evt. innslag   
Beste musikkorps: For vist mest spilleglede   
Beste frivillige organisasjon: Innslag og orden i toget.    

17.mai  2023

Vi vil ønske alle små og store, vel møtt til å ta del i markeringen av dagen, glede oss over samhold i frihet, og selvstendighet, som denne dagen er tuftet på.
Program og rekkefølge i toget finner dere under menyen "program" på denne siden.
   

Bybanen går i vanlig trafikk med redusert fart mellom Lagunen og Nesttun sentrum.
Det er ikke tillatt å oppholde seg eller gå på gresset ved bybanetrasèen.Vær oppmerksom og pass på barna.
 
Bybanen vi trafikkere Østre Nesttunveg hele dagen. Fra kl. 12.30 til 13.45 går bybanen i Nesttun Sentrum med sterkt redusert fart!

Pressemelding

P R E S S E M E L D I N G   17. mai komiteen i Fana bystrøk har jobbet intenst med å få til et arrangement som tidligere år med prosesjon fra Lagunen til Nesttun. Vi har hatt dialog med Bergen Sør politistasjon, Bergen kommune ved byrådsleder Rune Bakervik, Samfunnssikkerhetens Hus (SSH), Bymiljøetaten, Vestland Fylkeskommune og Skyss.    

 Det er gledelig å melde om at prosesjonen fra Lagunen til Nesttun på 17. mai gjennomføres også i år, og hvor vi i 17. mai komiteen har funnet et nytt avslutningsted for prosesjonen (se vedlagt bilde). Det er fra Samfunnssikkerhetens Hus gjort en risikovurdering av avslutningstedet på Nesttun samtidig som at Bybanen går i vanlig trafikk i Østre Nesttunveg.   

 Det er bestemt at Bybanen ikke vil stanses i den perioden vårt arrangement foregår på Nesttun i år. Bybanen vil gå i vanlig trafikk gjennom Nesttun sentrum med sterk redusert fart. Politiet og Skyss har ansvar for at sikkerheten blir ivaretatt på Nesttun jamfør risikovurderingen. Biltrafikken gjennom Nesttun sentrum stanses for en lengre perioder enn tidligere år på grunn av omlegging av traseen.   Nytt av året er at prosesjonen går ned Nesttunvegen, videre ned langs innfartsparkeringen og Circle K helt med til lyskrysset og går opp igjen Nesttunvegen langs Nesttun terminal der prosesjonen avsluttes og oppløses foran Fana Sparebank. Deltakerne i prosesjon må så gå videre opp Østre Nesttunveg til torget der selve avslutningen av arrangementet foregår med blant annet taler for dagen og premiering.   

 Det er jobbet med tiltak for å ivareta sikkerheten og det blir satt opp gjerder langs bybanesporet i Østre Nesttunveg, samt at det blir ekstra trafikkvakter fra Skyss.   Arrangementet med tale for dagen, premieutdeling og salgsboder finner sted på Nesttun Torg.   Morgendelen av 17. mai programmet i Fana bystrøk med bekransninger blir gjennomført som tidligere år!   

 17. mai komiteen for Fana bystrøk er glad for at vi har funnet en løsning for årets arrangement, men vil allikevel understreke et dette er en prøveordning. 17. mai komiteen for Fana bystrøk vil spesielt takke byrådsleder Rune Bakervik for hans engasjement for å få til arrangementet på Nesttun og at han ser med positive øyne på de økonomiske utfordringene vi har grunnet økte sikkerhetskrav for gjennomføringen av arrangementet.  

  Kontaktperson Eivind H. Hermansen leder Mobil 975 55 935  

17.mai 2023

17.maikomiteen jobber også i år intenst med å få til et arrangement som tidligere år med prosesjon fra Lagunen til Nesttun. Vi er i dialog med politiet, Bergen kommune ved samfunnssikkerhetens hus (SSH), Bymiljøetaten, Vestland Fylkeskommune og Skyss.  Det er gjort klart at Bybanen ikke vil stanses i den perioden vårt arrangement foregår på Nesttun i år.  Komiteen har i samarbeid med de andre aktørene sett på alternative lokasjoner for vårt arrangement, men ikke klart å finne noe som egner seg.
Vi jobber jobber nå med kompenserende tiltak for å ivareta sikkerheten på Nesttun selv om Bybanen går. SSH utarbeider nå en risikoanalyse for arrangementet.

Søk
Driftes av Styreportalen AS