Ut fra den situasjonen vi er i nå, vil det ikke bli gjennomført prosesjon fra Lagunen til Nesttun i år.
Det er usikkert om morgendelen med bekransninger kan gjennomføres.

17.maikomiteen jobber med alternative markeringer for vår bydel.

Informasjonsskrivet er nå klart og ligger under "dokumenter" her på nettsiden.

Også i år tilbyr vi at faner leveres på Lagunen i forkant for oppbevaring til prosesjonen starter. Innlevering bak Lagunen der hvor man kjører inn til vareleveringene onsdag 16.mai kl.18.30-19.00. Fanene må hentes før arrangementet starter 17. mai da tilgangen etter dette blir låst.


17. mai program for Fana bystrøk 2019:         

 

Kl. 07.00          Musikk, Midtun Pavillion Orkester ved Kommunehuset på Nesttun

Kl. 07.10         Bekransning Wollert Konows støtte foran Kommunehuset og bekransning av minnetavlen ved Birkeland kirke

Kl. 07.30         Bekransning av Kong Haakons minnestøtte, Gamlehaugen

   Tale ved elevrådsleder Pia Mæhle og nestleder Maren Amalie Mykletun fra Hop oppveksttun skole

Kl. 07.45           Bekransning Christian Michelsens grav, Gamlehaugen

   Tale ved elevrådsleder fra Storetveit skole, Alexandra Sørensen

Kl. 08.00           Flaggheising på Gamlehaugen                      

Kl. 08.20           Bekransning av Nordahl Griegs minnesmerke

   Tale ved elevrådsleder fra Nordahl Grieg Videregående Skole, Andreas Kaarevik 

Kl. 08.30          Bekransning ved Wernersholm til minne om Bjørnstjerne Bjørnson

                      Tale ved Helge Gullaksen            

Kl. 08.50          Bekransning av Nina og Edvard Griegs grav, Troldhaugen

                     Tale ved Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein

Kl. 10.00            Gudstjeneste i Skjold kirke ved kapellan Marte Håberg Ottesen


Kl. 10.30          Oppstilling på Lagunen Storsenter bakre parkeringsplass

Kl. 10.40          Høytidelighetene begynner

     Tale for Kongen ved elevrådsleder fra Slåtthaug skole, Emilie Amanda Klakegg

     Etter talen synges Ja, vi elsker (3 vers).

     Tale for Fanabygden ved tidligere kultursjef/medlem i Fana og Ytrebygda Kulturråd Marit Bratten

     Etter talen synges Til Fana (5 vers).

     Forsanger Julia Anna Malik. Musikk ved Skjold Nesttun Janitsjar

 

Ca. Kl. 11.00    Prosesjonen starter og går Fanavegen, videre ned Nesttunvegen, rundt bygget til

Fana Sparebank og inn i byens flotteste gågate i Nesttun sentrum.

 

Ca. Kl. 13.00    Før talen synger vi Gud signe vårt dyre fedreland (3 vers).

Hovedtale for dagen ved Byråd for klima, kultur og næring Julie Andersland

Etter talen synger vi Fagert er landet (2 vers).

Forsanger Julia Anna Malik. Musikk ved Skjold Nesttun Janitsjar

 

Premieutdeling for de beste innslagene i prosesjonen.

                        Jury: I samarbeid med Fanaposten

 

Vi vil ønske alle små og store, vel møtt til å ta del i

markeringen av dagen, glede oss over samhold i frihet,

og selvstendighet, som denne dagen er tuftet på.

 

Hilsen 17. mai komiteen for Fana Bystrøk.

                       

Eivind H. Hermansen, Dagny Gullaksen,

Jan Martin Christiansen, Arild Haugland

 

www.17maifana.info


Hei!
Vi har fått bekreftet at vi kan stille opp på samme måte som i 2017 på baksiden av Lagunen ved Apeltunvannet.