Søk


Bybanen

Bybanen går ikke gjennom Nesttun mellom 12.30 og 13.45. Dette er perioden prosesjonen ankommer Nesttun og arrangementet foregår. Se lenker til mer info lenger ned på denne siden.

Rekkefølge i toget

Første utkast til rekkefølge: https://17maifana.info/rekkefolge-i-toget
Program for dagen: https://17maifana.info/program
Innsending av kontaktinformasjon og deltagelse finner du her: https://forms.gle/j3bBcCkPxaT5eYmF7


Brev sendt ut til alle organisasjoner

Vi har nå sendt ut informasjon til alle våre organisasjoner vi har kontaktinformasjon til. Etter flere år med pandemi, vil nok kontaktinformasjonen ikke være helt oppdatert.  Under følger brevet:

17. mai Fana bystrøk 2022.                                                                       
Innledning
Nå nærmer årets 17. mai feiring seg og endelig ser det ut til at pandemien slipper taket og mulighetene for en mer tradisjonell feiring er mulig. I den forbindelse ønsker vi i 17. mai komiteen å informere litt om årets arrangement i Fanabygden.

Generell informasjon
Oppdatert informasjon legger vi ut fortløpende på www.17maifana.info
I år ønsker vi å få en tilbakemelding på om din organisasjon kommer til å stille i prosesjonen, samt oppdatere vår kontaktinformasjon til dere. Vi ber dere derfor snarest fylle ut vedlagte skjema. På bakgrunn av dette setter vi opp rekkefølgen i rodene og dermed i prosesjonen.
Lenke til skjema: https://forms.gle/uutM6aYXEYbYjPPL7

Gjennomføring Prosesjonen vil som sist stille opp på parkeringsplassen bak Lagunen ved Apeltunvannet. Derfra går vi nedover Fanavegen til Nesttun.
Vi møter til oppstilling på Lagunen storsenter kl. 10.30. Det vil være mulig å parkere på Lagunen. Etter arrangementet på Nesttun kan en ta Bybanen tilbake til Lagunen.   Navn på din skole/barnehage/organisasjon vil du finne i nærheten av scenen mot Krohnåsveien. Vi stiller også i år opp i 4 roder med et musikkorps først i roden. Rekkefølgen legger vi ut på hjemmesidene våre så snart vi får tilbakemeldinger på nevnte skjema. Denne kan nok endre seg noe frem mot nasjonaldagen ettersom det kan komme flere organisasjoner som ønsker å knytte seg til vårt arrangement.

Slik tradisjonen nå er blitt, stiller alle barnehagene i første rode.

Før prosesjonen starter fra Lagunen blir det tale for Kongen (Elever fra Slåtthaug skole) og vi synger Ja, vi elsker (3 vers). Deretter blir det tale til Fanabygden ved Marte Mjøs Persen og vi synger Sang til Fana (5 vers).
Prosesjonen starter ca. klokken 11.00 fra Lagunen. Vi gjør oppmerksom på at bybanen vil kjøre, men med sterkt redusert hastighet forbi toget. I samarbeid med politiet, Bymiljøetaten og  Samfunnsikkerhetens hus har vi kommet frem til en del tiltak for å øke sikkerheten langs traseen, men 17.maikomiteen vil likevel presisere at den enkelte har selv ansvar for egen sikkerhet. Av sikkerhetsmessige hensyn blir det i år ikke anledning til å ha kjøretøy med i prosesjonen.

17.maikomiteen ønsker at du viser hvem du representerer ved f.eks. gå i fotballdrakt, turndrakt etc.

Bybanen vil i perioden 12.30 til 13.45 ikke gå mellom Nesttun og Lagunen. I dette tidsrommet vil vårt arrangement foregå i gågaten på Nesttun. Det vil derfor være spesielt viktig at toget holdes samlet for å komme sammen inn i gågaten på Nesttun.   På Nesttun blir det holdt tale for dagen ved Roger Valhammer. Før talen synger vi Gud signe vårt dyre fedreland (3 vers) og etter talen synger vi Fagert er landet (2 vers). Vi avslutter på Nesttun med premieutdeling for de fire beste innslagene i toget. Se eget vedlegg.    

Også i år tilbyr vi at faner leveres på Lagunen i forkant for oppbevaring til prosesjonen starter. Innlevering på Lagunen på baksiden ved Apeltunvannet mandag 16.mai kl.19.30. Fanene må hentes før arrangementet starter 17. mai da tilgangen blir låst.     

 Premiering
 Premiene blir fordelt på beste skole, beste barnehage, beste musikkorps og beste frivillig organisasjon.    

 Kriterier: Beste skole: Heiarop, sang, orden i toget, engasjement, stemning,  samhold og innslag.  
 Beste barnehage: Sang, gå pent , evt. innslag  
 Beste musikkorps: For vist mest spilleglede  
 Beste frivillige organisasjon: Innslag og orden i toget.    

 På vår nettside finner du informasjon om dagen. http://www.17maifana.info/  der hele programmet for dagen er publisert  

 Skolens program for 17. mai kan mailes til Fanaposten, post@fanaposten.no (merk i emnelinjen: 17.mai og skolens navn) innen fredag 29. april.  

Vi ønsker dere lykke til med forberedelsene til den store dagen!
   

 Med vennlig hilsen 17. mai komiteen i Fana bystrøk  
 Eivind H. Hermansen       975 55 935, eivind@midtunvekst.no   
Jan Martin Christiansen    913 72 763    janmartin.chr@gmail.com  
 Arild Haugland          918 57 103   arhau5@oline.no  
Dagny Gullaksen       959 94 283     dagnygull@hotmail.com        
                       

17.mai 2022

17.maikomiteen jobber med å få plass arrangementet på nasjonaldagen slik vi kjenner det fra før pandemien. Vi har nå fått bekreftelse på at bybanen vil stoppe i tidsrommet vi er på Nesttun.  Vi er blitt informert av politiet at de ikke har tilsvarende ressurser som tidligere, så vi jobber med å få på plass kompenserende tiltak.
Les ellers Fanaposten sin artikkelNy nettside

Velkommen til vår nye nettside!
Driftes av Styreportalen AS