Statsminister Erna Solberg avlyser:

https://www.fanaposten.no/nyheter/ingen-erna-til-fana-likevel/repuem!GFht7BDoJERcv8cUG7pSg/?pw-update-data=1

Kl. 08.30             Bekransning ved Wernersholm til minne om Bjørnstjerne Bjørnson

                             Tale ved statsminister Erna Solberg. 17. mai komiteen for Fana bystrøk overtar og står for tale og bekransning.

                             

Kl. 08.50             Bekransning av Nina og Edvard Griegs grav, Troldhaugen

Tale ved statsminister Erna Solberg. Direktør for komponisthjemmene Christian Grøvlen overtar og står for tale og bekransing.

 


17. mai program for Fana bystrøk 2021: 

 

Se årets feiring fra kl. 07.00 direkte på fanaposten.no

 

Kl. 07.00         Musikk, Midtun Pavillion Orkester ved Kommunehuset på Nesttun

 

Kl. 07.10         Bekransning Wollert Konows støtte foran Kommunehuset og bekransning av minnetavlen ved Birkeland kirke ved Dagny Gullaksen

 

Kl. 07.30         Bekransning av Kong Haakons minnestøtte, Gamlehaugen

   Tale ved elevrådsleder Helene Laukeland Bygnes og nestleder Annette Fuhong Rosvold Rydland fra Hop oppveksttun skole.

 

Kl. 07.45          Bekransning Christian Michelsens grav, Gamlehaugen

    Tale ved elevrådsleder fra Storetveit skole, Anna Karia Sørhaug

 

Kl. 08.00          Flaggheising på Gamlehaugen

                              

Kl. 08.15          Bekransning av Nordahl Griegs minnesmerke

   Tale ved leder i elevrådet fra Nordahl Grieg Videregående Skole, Emil Torvik Griffiths

 

Kl. 08.30          Bekransning ved Wernersholm til minne om Bjørnstjerne Bjørnson

                Tale ved statsminister Erna Solberg

                       

Kl. 08.50          Bekransning av Nina og Edvard Griegs grav, Troldhaugen

   Tale ved statsminister Erna Solberg

 

Ca. Kl. 09. 15   Før talen synges Gud signe vårt dyre fedreland

 Tale for Kongen ved elevrådsleder Jakob Fosse - Iversen fra Slåtthaug skole

 (kun digitalt)

 Etter talen synges Ja vi elsker

                   Sang ved Veslemøy Fluge Berg. Musikk ved Skjold Nesttun Janitsjar

 

             Tale for Fanabygden ved sokneprest Kjersti Gautestad Norheim i Birkeland kirke (kun digitalt)

Etter talen synges Til Fana

Sang ved Veslemøy Fluge Berg. Musikk ved Skjold Nesttun Janitsjar

 

             Hovedtale for dagen

Hovedtale for dagen ved Byrådsleder Roger Valhammer (kun digitalt)

Etter talen synges Fagert er landet

Sang ved Veslemøy Fluge Berg. Musikk ved Skjold Nesttun Janitsjar

 

Kl. 11.00     Familiegudstjeneste i Skjold kirke ved sokneprest Harald Fylling

 

Musikkorpsene i Fana og Ytrebygda spiller på sykehjem/seniorboliger i bydelene i tidsrommet kl. 10.00 til 13.00 på følgende steder:

 

Fana Musikklag:              Høgseteveien borettslag

 

Midtun skoles musikkorps:     Nesttun eldresenter (bak Fana kulturhus)

 Øvsttunheimen sykehjem -

                                              

Skjold skoles musikkorps:      Adventkirken sykehjem, Nordås

                            Siljuslåtten sykehjem

  Skjoldtun sykehjem

           

Smørås skolemusikk:          Odinsvei Bo- og Servicesenter –

 

Ytrebygda skolekorps:        Sandsli bo og aktivitetssenter

 Søreide sykehjem

 

I tillegg vil musikkorpsene spille i sine nærområder i samme tidsrom og spiller Ja, vi elsker kl. 12.00 sammen med resten landet.

 

I samarbeid mellom 17. mai komiteen i Bergen og 17. mai komiteen i Fana bystrøk vil det bli en kortesje i Fana bydel som en del av feiringen av nasjonaldagen vår.

 

Kortesje Fana bydel:

Starter kl. 10.45 fra Lagunen- Fanavegen – Elvaneset borettslag - Ulsmåg borettslag - Heldalsåsen – Kringlebotn – Furutoppen – Coop Extra Sædalen - Natland skole – v/Nesttunvannet Terrasse (kl. 13.00). Skjold Nesttun Janitsjar spiller når kortesjen stopper.

 

Vi ønsker alle velkommen til å delta i markeringen av dagen innenfor lokale og nasjonale retningslinjer. Glede oss over samhold i frihet og selvstendighet som denne dagen er tuftet på.

 

17. mai komiteen for Fana bystrøk vil takke Bergen Kommune for økonomisk støtte til gjennomføring av 17. mai feiringen i bydelen vår og Fanaposten for godt samarbeid under årets 17. mai feiring.

 

Hilsen 17. mai komiteen for Fana Bystrøk.

                       

Eivind H. Hermansen, Dagny Gullaksen,

Jan Martin Christiansen, Arild Haugland

 


Hei!
Vi nærmer oss 17.mai og vi i 17.maikomiteen for Fana Bystrøk jobber med en plan for dagen. Det er fortsatt mye som er usikkert, men dette er en plan.

Morgendelen går som tidligere, men husk at alle må overholde avstandskravene! Vi starter utenfor kommunehuset kl. 07.00. Midtun Pavillion orkester spiller.

Det blir ingen prosesjon fra Lagunen til Nesttun, men vi planlegger som i fjor at skolekorpsene besøker aldershjem, sykehjem, borettslag mm.
Også i år vil det gå en kortesje gjennom bydelen. Her vil Skjold Nesttun Janitsjar delta og spille på utvalgte steder på ruten. 

Alt forutsetter at det er mulig for både skolekorps og voksenkorps med øvelser i forkant av dagen.


Vi er inne i en vanskelig tid for planlegging av større arrangementer. 
Vi har vært i kontakt med 17.maikomiteen i sentrum som planlegger en tilsvarende feiring som i fjor. 

Lite tyder akkurat nå på at vi kan gjennomføre en tradisjonell feiring med prosesjon fra Lagunen til Nesttun, men vi holder fortsatt døren litt på gløtt for dette. Eventuelt blir arrangementet tilsvarende som i fjor der morgendelen gikk noenlunde som planlagt, mens arrangementene ellers ble flyttet ut til ulike sykehjem og aldershjem i vår bydel.