Vi er inne i en vanskelig tid for planlegging av større arrangementer. 
Vi har vært i kontakt med 17.maikomiteen i sentrum som planlegger en tilsvarende feiring som i fjor. 

Lite tyder akkurat nå på at vi kan gjennomføre en tradisjonell feiring med prosesjon fra Lagunen til Nesttun, men vi holder fortsatt døren litt på gløtt for dette. Eventuelt blir arrangementet tilsvarende som i fjor der morgendelen gikk noenlunde som planlagt, mens arrangementene ellers ble flyttet ut til ulike sykehjem og aldershjem i vår bydel.