Det blir ikke hovedprosesjon fra Lagunen til Nesttun i 2020 grunnet korona.

Hovedprosesjonen har de siste årene gått fra Lagunen til Nesttun via Fanavegen. Det er rundt 40 organisasjoner som går i toget som er delt i 4 roder. Hver rode ledes av et musikkorps. Alle barnehagene går i samme rode.
Vi endrer rekkefølgen fra år til år.

Fremst i toget går politiet, flaggborgen og den delen av 17.maikomiteen som ikke deltar i musikkorpset som kommer like bak.

Det er ulike taler både før toget går og etter toget kommer til Nesttun.