Ut fra den situasjonen vi er i nå, vil det ikke bli gjennomført prosesjon fra Lagunen til Nesttun i år.
Det er usikkert om morgendelen med bekransninger kan gjennomføres.

17.maikomiteen jobber med alternative markeringer for vår bydel.