Vi jobber med en del avklaringer om oppstillingsplass 17.mai og muligheter for innlevering av faner 16.mai. Som kjent er det hektisk byggeaktivitet på Lagunen, og vi må få avklart hvordan denne situasjonen er på 17.mai.