Program 2023

Kl. 07.00          Musikk, Midtun Pavillion Orkester ved Kommunehuset på Nesttun
Kl. 07.10          Bekransning Wollert Konows støtte foran Kommunehuset og bekransning av minnetavlen ved Birkeland kirke
Kl. 07.30          Bekransning av Kong Haakons minnestøtte, Gamlehaugen.  Tale ved elevrådsleder Trond Leander Iden og nestleder og Lars Martin Havelin fra Hop oppveksttun                                       skole 
Kl. 07.45          Bekransning Christian Michelsens grav, Gamlehaugen.Tale ved elevrådsleder fra Storetveit skole, Aurora Iversen Helland-Hansen
Kl. 08.00          Flaggheising på Gamlehaugen
Kl. 08.20          Bekransning av Nordahl Griegs minnesmerke  Tale ved elevrådsmedlem fra Nordahl Grieg Videregående Skole, Amalie Botheim Alvær
Kl. 08.30          Bekransning ved Wernersholm til minne om Bjørnstjerne Bjørnson    Tale ved leder i 17. mai komiteen Eivind H. Hermansen
Kl. 08.50          Bekransning av Nina og Edvard Griegs grav, Troldhaugen    Tale ved byråd for kultur, frivillighet og inkludering Eduardo Hans Andersen

Kl. 10.30          17.-maigudstjeneste i Skjold kirke,  vikarprest Terje Dale


Kl. 10.30          Oppstilling på Lagunen Storsenter bakre parkeringsplass
Kl. 10.40          Høytidelighetene begynner  Tale for Kongen ved elevrådsmedlem fra Slåtthaug skole, Frede Sørbø Johnsen  , Vi synger Ja, vi elsker (3 vers). Tale for Fanabygden ved                                   Tale for Fanabygden ved sokneprest Kjersti Gautestad Norheim.  Vi synger Sang til Fanasangen (5 vers) Forsanger Veslemøy Fluge Berg. Musikk ved Skjold                                                      Nesttun  Janitsjar 
Ca. Kl. 11.00  Prosesjonen starter og går Fanavegen, videre ned Nesttunvegen, runder nedre del av Nesttunvegen ved Circle K går inn i Nesttunvegen parallelt med Nesttun                                          terminal og avsluttes foran Fana Sparebank. 
Ca. Kl. 13.00   Nesttun Torg 
                                Før talen synger vi Gud signe vårt dyre fedreland (3 vers) Hovedtale for dagen ved  byrådsleder Rune Bakervik     Etter talen synger vi Fagert er landet (2 vers).                                                  Forsanger Veslemøy Fluge Berg. Musikk ved Skjold Nesttun Janitsjar  

Premieutdeling for de beste innslagene i prosesjonen.                        
 Jury: I samarbeid med Fanaposten  

Vi vil ønske alle små og store, vel møtt til å ta del i markeringen av dagen, glede oss over samhold i frihet, og selvstendighet, som denne dagen er tuftet på.  

Bybanen går i vanlig trafikk med redusert fart mellom Lagunen og Nesttun sentrum. Det er ikke tillatt å oppholde seg eller gå på gresset ved bybanetrasèen.
Søk
Driftes av Styreportalen AS